י’ צבי שטמפפר (עורך), מרים פרנקל (עורכת משנה)

תוכן העניינים

יהושע בלאו, תרגום ההקדמה והאות אל”ף במילון כתאב ג’אמע אלאלפאט מאת דוד בן אברהם אלפאסי, מהדורת ס”ל סקוס – לקריאה

יוסף יהלום, שמואל השלישי בצומת היצירה העברית בארף ישראל בשלהי האלף הראשון – לקריאה

ארהן שויקה, טופס שאילתות בכתיבת יד הרב אפרים בן שמריה והמסורת הארץ ישראלית של ספר השאילתות – לקריאה

אברהם דוד, דין ודברים בין סוחרים במצרים על רקע פעילותו המסחרית של אבהרם אבן חיים במחצית הראשונה של המאה השש עשרה – לקריאה

יהודה זייבלד, ביקורת ספרים: יהושע בלאו ויוסף יהלום (מהדירים), רב סעדיה גאון במוקם של פולמוס בין-רבני בבגדאד – ספר הגלוי של הגאון של הגאון ושני ספרי השגות של ר’ מבשר עליו. מכון בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תשע”ט, 456 עמ’. – לקריאה

Keren Abbou Hershkovitz, Z. Stampfer and A. Ashur (eds.), Language, Gender and Law in the Judeo-Islamic Milieu. To read the article

שנת הוצאה תש”ף / 2020

מס’ עמודים: 304

בשיתוף פרויקט פרידברג לגניזה

דילוג לתוכן