יום עיון: אלף שנות תפסיר

יום עיון: אלף שנות תפסיר

אלף שנות תפסיר

יום עיון על תפסיר רס”ג ופירושיו לאורך הדורות

15:30-14:00 מושב ראשון | התפסיר: גלגולים והדהודים

יו”ר: ד”ר אריאל מלאכי
הפרשנות הפילולוגית למקרא: נקודות ציון | פרופ’ אהרן ממן, האוניברסיטה העברית
תפסיר רס”ג – לתימן ובחזרה | פרופ’ אליעזר שלוסברג, אוניברסיטת בר־אילן
הערות נְוֵה שָׁלוֹם על הקריאה הנכונה בתפסיר רס”ג | ד”ר דורון יעקב, האוניברסיטה העברית

17:30-16:00 מושב שני | חיי התפסיר בתימן

יו”ר: ד”ר יגאל בן שלום
השתקפות יצירתו הרוחנית והספרותית של רב סעדיה גאון בתרבות יהודי תימן ובספרותם | פרופ’ יוסף יובל טובי, אוניברסיטת חיפה
‘למנצח לבני קרח על עלמות שיר’: תפסיר רס”ג בפירושיהם של אב ובנו לדיואן התימני | ד”ר אורי מלמד, האקדמיה ללשון העברית
אלף שנות תפסיר רס”ג: תרומת ‘נוה שלום’ לרב עמרם קורח לחקר לשון המקרא ולשון התפסיר | פרופ’ נחם אילן, מכון בן־צבי

האירוע בשיתוף עם ‘תימא – האגודה לטיפוח חברה ותרבות’.

*האירוע בצריף הנשיא ביד בן־צבי, ולא ישודר בזום

דילוג לתוכן