בית תלמי ובית סלווקוס, מאבקים והשפעות

בית תלמי ובית סלווקוס, מאבקים והשפעות

נביט על תקופת מאבק הדיאדוכים בה יורשי אלכסנדר מוקדון ביססו את השלטון ההלניסטי בארץ-ישראל ובמרחב, ונדון בשתי שושלות השלטון – הראשונה במצרים והשנייה בדמשק.

מרצה: פרופ’ דניאל שוורץ

דילוג לתוכן