לארוז לך? צלב ומרטיר בקופסה: רטוריקה חזותית של רליקוויארים

לארוז לך? צלב ומרטיר בקופסה: רטוריקה חזותית של רליקוויארים

נעסוק בתכניות העיטור של קופסיות מעוטרות שאיפסנו בתוכן שרידים של אנשים, אירועים ומקומות קדושים בתקופה הנוצרית הקדומה. נבדוק אם יש קשר בין העיטור והצורה לשריד ספציפי, ונראה גם מה ניתן ללמוד מהעבר לגבי פולחן שרידים קדושים בימינו.

דילוג לתוכן