גנזי קדם – כרך ג

גנזי קדם – כרך ג

גנזי קדם – כרך ג

שנתון לחקר הגניזה, בעריכת ברודי ירחמיאל,

תוכן

  • דבר המערכת
  • פסקת מלכינו אלוהינו בסוף תפילת שמונה עשרה ובברכת המזון: מקורה, נוסחה ומעמדה.
  • קטעים מפירוש רסג למגילת איכה
  • דיני שחיטה ובדיקה ביידיש מן הגניזה
  • ברכות השחר בגניזת קהיר
  • הערה מפי הרמב"ם על הלכה אחת שברי"ף
  • Liturgical Compositions for Shemini ‘Atzeret by Eleazar be-rabbi Qillir
  • Success, Protection and Grace: Three Fragments of a Personalized Magical Handboo
  • Soul-searching at the Dawn of Jewish Philosophy: A Hitherto Lost Fragment of al-
דילוג לתוכן