גנזי קדם – כרך ד

גנזי קדם – כרך ד

גנזי קדם – כרך ד

שנתון לחקר הגניזה, בעריכת ברודי ירחמיאל,

תוכן

  • ברכות השחר בגניזת קהיר (ב): עינוים במשמעותן
  • קטע גניזה חדש מפירושו לאבות של ר' ישראל ישראלי מטולדו
  • מתי נאמרו ברכות המזון המפויטות ליום הכיפורים
  • אגדה שלמה ואשמדאי בכתבי יד מן הגניזה הקהירית
  • בירורי נוסח,ביאור וייחוס בקטעי קומפוזיצות פייטניות לשמיני עצרת מן הגניזה
  • An Unknown Esoteric Midrash on Genesis 5:1 from the Geonic Period
  • A Response to Yeshoua Granat
דילוג לתוכן