גנזי קדם – כרך ה

גנזי קדם – כרך ה

גנזי קדם – כרך ה

שנתון לחקר הגניזה, בעריכת ברודי ירחמיאל,

תוכן

  • דבר המערכת
  • סדרי פסוקים בפיוטים ובתפילות ישראל
  • קדושתא לשבת חמישית ('לסדר ראה ראיתי') לר' אלעזר הקלירי
  • שטר שימוש בית דין' (מחצר) אצל רס"ג ובגניזה והמחצ'ר המוסלמי'
  • נאה בפרות כן כהן בצאתו' הדימוי בפיוטי "מה נהדר" מתקופת הפייטנות הקדם -קלסית
  • Some Observations on Genizah Fragments of Saadiah’s Tafsı¯r in Arabic Letters1
דילוג לתוכן