גנזי קדם – כרך ו

גנזי קדם – כרך ו

גנזי קדם – כרך ו

שנתון לחקר הגניזה, בעריכת ברודי ירחמיאל,

תוכן

  • דבר המערכת
  • שיעור בהלכות הרי"ף מבית מדרשו של הרמב"ם
  • קצת זיד וכחלא"- סיפור עממי בערבית-יהודית מאוסף פירקוביץ
  • שיר הקודש לרב נתן בן שמואל
  • עלייתו של הסיפור על ירידות השכינה: מדרש,פיוט, תפילה וחגות בעקבי רשימת פסוקים אחת
  • קטע מאגדת 'כסא שלמה' שנתגלה בגניזה
  • Judeo-Arabic Versions of Toledot Yeshu
דילוג לתוכן