גנזי קדם – כרך ז

גנזי קדם – כרך ז

גנזי קדם – כרך ז

שנתון לחקר הגניזה, בעריכת ברודי ירחמיאל,

תוכן

 • דבר המערכת
 • דרושות צורניות של תנאי בגט: לשיטת רב שמואל בן חפני גאון
 • ויקרב אותם אחד אל אחד":זיהוי כתיבות יד וצירוף קועי גניזה באמצעות מחשב
 • קטע מחיבור ערבי על חיי הנביא מוחמד באותיות עבריות
 • דפים מפנקס הלכה של עולה רגל במאה השלוש עשרה
 • בין תלמוד לקיצור: מגילת גניזה לבבלי ביצה
 • הערות בשולי הקטלוג של אוסף קטעי הגניזה בז'נבה
 • הקהל כגוך כלכלי:הקדש המוסתערבים בקהיר לאור תעודות מן הגניזה
 • אבל אישי ונחמת העם בפיוטים קדומים
 • A Unique and Early Use of Micrographic Carpet Page Format in JTS
 • גלגוליו של קטע גניזה
דילוג לתוכן