גנזי קדם – כרך ח

גנזי קדם – כרך ח

גנזי קדם – כרך ח

שנתון לחקר הגניזה, בעריכת שטמפפר י' צבי

תוכן

  • דבר המערכת
  • דבר המערכת
  • פירוש מילים קדום לסדר זרעים מאזור סוריה-ארץ ישראל
  • בלא אשה: גלגוליה של רשימה מדרשית והתקבלותה של ספרות התנחומא-ילמדנו
  • הוקעת צאצאי שאול בידי הגבעונים: ערכים של צדק אלוהי אל מול פשט הכתוב בפרשנות הקרא
  • קטעי ברכות מזון מן הגניזה של 'מדרש חדש על התורה"
  • פירוש יפת בן עלי הקראי לספר עובדיה: מהדורה מבוארת ומוערת
  • Computerizing the Cairo Genizah: Aims, Methodologies and Achievements
דילוג לתוכן