גנזי קדם – כרך טז

גנזי קדם – כרך טז

גנזי קדם – כרך טז

שנתון לחקר הגניזה, בעריכת שטמפפר י' צבי,

תוכן

  • דבר המערכת
  • תרגום ההקדמה והאות אל"ף במילון "כתאב גמא אלאלפאט" מאת דוד בן אברהם אלפאסי, מהדור
  • שמואל השלישי בצומת היצירה העיברית בארץ ישראל בשלהי האלף הראשון
  • טופס שאילתות בכתיבת יד הרב אפרים בן שמירה והמוסרת שארץ ישראלית ספר השאילתות
  • דין ודברים בין סוחרים במצרים על רקע פעילותיו המסחרית של אברהם אבן חיים במחצית הר
  • יהושע בלאו ויוסף יהלום מהדרים (מהדירים), רב סעדיה גאון במוקד של פולמוס בין -רבני
  • Stampfer, Z., & Ashur, A. (Eds.). (2020). Language, Gender and Law in the Judaeo
דילוג לתוכן