גנזי קדם – כרך ט

גנזי קדם – כרך ט

גנזי קדם – כרך ט

שנתון לחקר הגניזה, בעריכת שטמפפר י צבי

תוכן

  • שריד אנונימי מהלכות דיינים בערבית- יהודית
  • הוראה לחלוקת לחם לנזקקים ולבעלי תפקידים בכתב ידו של הרמב"ם
  • פירוש מילים ממסכת שבת לרב שרירא גאון
  • בין סיציליה למזרח לאחר הגירוש של 1493
  • שיטות הגאונים בסוגיית תנאי כפול
  • תרומתה של מסורת התלמוד בשילתא מן הגניזה לחקר עריכה בבלי סוכה
  • New Genizah Documents: Three Fragments on Practical Medicine in Medieval Egypt
דילוג לתוכן