גנזי קדם כרך יב

גנזי קדם כרך יב

גנזי קדם כרך יב

שנתון לחקר הגניזה, בעריכת שטמפפר י צבי

תוכן

 • דבר המערכת
 • נעים קול ומבין בכל ענין': חזנים קראים ורבניים במצרים במאה השש עשרה
 • השיח הקראי הקדום על היום בשבוע שבו הוקם המשכן לאור המועד שבו נערך לראשונה לחם
 • תרגום רב סעדיה גאון לתורה וסטיותיו מתרגום מילולי
 • ארבעה דיונים מקבילים של רס"ג בתחיית המתים: עיון השוואתי
 • קדושת זכור ליעקב: מבטא ארץ־ישראלי בניקוד בבלי וטברני
 • הנוסח השומרוני של תרגום רס"ג לתורה
 • עמדתו של יעקב אלקרקסאני בפולמוס על היווצרות השפה
 • תשובות גאונים בתכריך גניזה
 • Bruno Chiesa’s academic career
 • Personal recollections of Bruno
 • A 14th-century Karaite view of Jewish history and philosophy of religion
דילוג לתוכן