גנזי קדם – כרך יג

גנזי קדם – כרך יג

גנזי קדם – כרך יג

שנתון לחקר הגניזה, בעריכת שטמפפר י צבי

תוכן

 • דבר המערכת
 • האם האדם נעלה על המלאכים לשיטת רב סעדיה גאון?
 • הכנסת שד בגופו של אדם כמקרה־מבחן לַמגיה אגרסיבית – בין מזרח למערב
 • מדע ופרשנות המקרא במאה העשירית: 'תפסיר בראשית' מאת יעקוב אלקרקסאני
 • הסידורים הארץ ישראליים של סופר כתב יד לנינגרד למקרא
 • רשימת תשובות של הרמב"ם ותשובה פרי עטו
 • פירושו של יפת בן ֵעלי הקראי לסיפור יהוא (מלכים ב' ט–י): מהדורה מוערת
 • חומרי מרפא ערביים בתחילת ימי הביניים
 • Who Was the Fadiyār? Integrating Textual Evidence in JudeoArabic and Old Malayal
 • An Unknown Iberian Manuscript from the Cairo Genizah:The Aphorisms of Hippocrate
 • English Summaries
דילוג לתוכן