גנזי קדם – כרך יז

גנזי קדם – כרך יז

גנזי קדם – כרך יז

שנתון לחקר הגניזה, בעריכת פרנקל מרים

תוכן

  • דבר המערכת
  • חמודה גנוזה:לזכרו של אבי מורי פרופ' יעקב שויקה ז"ל
  • אור חשך באלהינו: קינה לתשעה באב וייחוסה לרבי יהודה הלוי
  • תפילת ערבית לימות החול על פי סידורים בארץ ישראליים קדומים מן הגניזה הקהירית
  • עיונים בסידורו של ר' שלמה בן נתן
  • ברכת קראי ונידוניו: סוגיות ביחס לקראים בדברי ר' אברהם ואביו הרמב"ם
  • הכתר בפסטאט:כתר ארם צובה בתעודות מן הגניזה הקהירית
  • Al-Qirqisānī’s account of historical Jewish calendars and its dependence on the
דילוג לתוכן