גנזי קדם – כרך יח

גנזי קדם – כרך יח

גנזי קדם – כרך יח

שנתון לחקר הגניזה, בעריכת פרנקל מרים

תוכן

  • דבר המערכת
  • הלכות שחיטה בלאדינו, דפוס קושטא 1510
  • פירושו של יהודה אבן בלעם לשמואל ומקומו בתולדות הפרשנות
  • מארג פסוקים ודוגמאות מקראיות: מהדורה, תיאור ודיון בחיבור ייחודי מן הגניזה הקהירי
  • למסורותיו של מגיה: על נוסח התוספתא לאור הגהות על דפים מן הגניזה
  • סיפורו של תמים בן עמאר: יהודי חג'אזי בן המאה התשיעית
  • מעיזבונו של יניי: קדושתא לפרשת החודש
דילוג לתוכן