גנזי קדם – כרך יט

גנזי קדם – כרך יט

גנזי קדם – כרך יט

שנתון לחקר הגניזה, בעריכת פרנקל מרים

תוכן

  • היוצא מן הכלל' (אִסְתִתְ'נאא') בפרשנות הקראית הקדומה לאור השיח הקראי על אודות מצ
  • 'כתאב אחכאם אלקנין' (ספר דיני הקניין) לרב שמואל בן חפני גאון – מבוא ומהדורה
  • פיוטי הקדושה והפיוטים שאחריה מקדושתת המוסף ליום הכיפורים של יוסף אבן אביתור
  • שרידים ממילון אל"ף בי"ת לרבי יהודה בן קורייש
  • אהבת צדק ותשנא רשע': גוף השבעתא 'רחום אתה ולרחמיך נסבר' לליל יום הכיפורים לר' יו
  • ליקוטי ירושלמי מסכת סוכה מן הגניזה
  • ישראל במצרים
דילוג לתוכן