הציבור החרדי במלחמת העצמאות

הציבור החרדי במלחמת העצמאות

הציבור החרדי והנהגתו, שרובה התנגד לתנועה הציונית, עברו טרום הקמת המדינה מעין מהפך: מהתנגדות והחרמה להשתלבות במוסדות היישוב. השילוב כלל נכונות ללחום למען הקמת המדינה ולמסור את נפשם בהגנה על גבולותיה ותושביה, למרות שידעו שאופיה לא מתאים לשאיפותיהם ולחזונם. נעמוד על גורמי השינוי, על עמדות ופעילות הגורמים המתונים והקיצוניים, על הגיוס והשפעתו על החברה החרדית – ועל הנכונות לפשרות מהצדדים המעורבים, הציפיות והאכזבות.

דילוג לתוכן