חסידות גור: אמונות, ערכים ופוליטיקה חסידית

חסידות גור: אמונות, ערכים ופוליטיקה חסידית

חסידות גור הינה החסידות הגדולה והחזקה ביותר במדינת ישראל וכן החסידות המשפיעה ביותר במפלגת יהדות התורה ובמערכת הפוליטית בכלל. שורשי מעורבותה בפוליטיקה הישראלית ושל האתוס העצמי כחברה קדושה, נעוצים בשני אדמו”רים:
האדמו”ר בעל “האמרי אמת”, שהפך את ה”פוליטיקה” לערך חסידי, והאדמו”ר בעל ה”בית ישראל” בראשית ימי המדינה – שקבע את תקנות הקדושה והפרישות הרדיקליות והפך את חסידות גור לקבוצה הממושטרת ביותר במרחב החסידי.

דילוג לתוכן