היהודים הספרדים במדינת ישראל הצעירה

היהודים הספרדים במדינת ישראל הצעירה

היהודים הספרדים במדינת ישראל הצעירה

הכנס השנתי של מרכז אלישר לחקר היהודים הספרדים בארץ־ישראל.

14:30 | התכנסות
14:45 | דברי פתיחה: דותן ארד, אוניברסיטת בר־אילן, ראש מרכז אליָשׁר

מושב א': זהות ואידיאולוגיה

יו"ר: אנאבלה אספרנסה, אוניברסיטת תל־אביב
בין רציפות לתמורה: ההיסטוריה הארוכה של הספרדים בראשית ימי המדינה | מלכה כ"ץ, מכללת דוד ילין
"כל כף אדמה מחישה את הגאולה": השקפתו של הרב עוזיאל על הגאולה והקמת מדינת ישראל | דב ליפשיץ, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
ישראלים מזה ולאדינואים מזה | שמואל רפאל, אוניברסיטת בר־אילן

16:15 | הפסקה

16:30 | מושב ב': פוליטיקה, דיפלומטיה ומשפט

יו"ר: אורה פיקל־צברי, מוזיאון חצר היישוב הישן
משפטנים ספרדים במערכת המשפט בישראל הצעירה | ניר קידר, המכללה האקדמית ספיר
האליטה הספרדית והעולים המזרחים: כיצד מנע בן־גוריון היווצרותו של קולקטיב פוליטי מזרחי? | סמי שלום שטרית, המכללה האקדמית ספיר
כלפי חוץ וכלפי פנים: דיפלומטיה ושאלת ה'נאמנות הכפולה' בקרב יהודי תורכיה במדינת ישראל הצעירה | אביעד מורנו, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב ותמיר קרקסון, אוניברסיטת מרטין לותר (האלה)

17:45 | הפסקה

18:00 | מושב ג': ספרדים ויהודים אחרים

יו"ר: עמוס נוי, האוניברסיטה העברית בירושלים
תפוצה מביטה על תפוצה: מזרחים וספרדים בעיתונות יהודית אמריקאית 1973-1948 | תמר יעל ג'בלי, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב
משני עברי הקריה: המאבק העדתי בקרית גת ב־1959 לאור זיכרונותיהם של שני יריבים פוליטיים | אורן קלמן, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

הרצאות קצרות של מלגאי מרכז אליָשׁר לשנת תשפ"ד:

דוד סולטן, אוניברסיטת בר־אילן, יציג את מחקרו על השד"רות במאה ה־18.
אבישג בן־שלום, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, תציג את מחקרה על הסופרת והמחזאית לאורה (בוכוריטה) פאפו.

דילוג לתוכן