סוף הנוכחות היהודית בארצות האסלאם: היבטים היסטוריים ומתודולוגיים || חינם

סוף הנוכחות היהודית בארצות האסלאם: היבטים היסטוריים ומתודולוגיים || חינם

הרצאת מבוא אשר מציגה את מורכבות התופעה ואת התובנות העיקריות בנושא זה, השוזרת בין כל הנושאים שיוצגו בקורס “היהודי האחרון” – ואת הבעיות הניצבות בפני ההיסטוריון בבואו לחקור את התופעה.
*מפגש זה יתקיים ביום רביעי* (שאר המפגשים בימי שלישי)

דילוג לתוכן