הימין הציוני והדמוקרטיה הישראלית: מבט היסטורי

הימין הציוני והדמוקרטיה הישראלית: מבט היסטורי

ההרצאה תעמוד על המתח בין ממלכתיות ופרישה בתולדות התנועה הרוויזיוניסטית לגלגוליה. נתמקד בתרומתו של הימין הציוני לכינון הדמוקרטיה בישראל דרך מספר פרשיות: החל מיחסי הגומלין בין זאב ז'בוטינסקי לתומכי הפשיזם בראשית שנות השלושים, דרך מנחם בגין ועמדתו בסוגיות משטר ומשפט לאורך שנות החמישים והשישים וחלקם של יצחק שמיר וחברי כנסת מסיעת הליכוד בקידום 'המהפכה החוקתית' בשנות התשעים הראשונות.

דילוג לתוכן