'ירושלים של ברונזה וברזל': מבוא

'ירושלים של ברונזה וברזל': מבוא

מבוא כללי לירושלים הקדומה – ציר הזמן של ירושלים מראשית היווסדה ועד חורבן הבית הראשון, שיספק בסיס לשאר ההרצאות בקורס.

דילוג לתוכן