המיסטיקה בשבתאות: חוויות וחזיונות מיסטיים (24.5)

המיסטיקה בשבתאות: חוויות וחזיונות מיסטיים (24.5)

מחקר השבתאות התמודד עד כה בעיקר בהיסטוריה, בתיאולוגיה ובאידיאולוגיה של התנועה השבתאית. בהרצאה זו אני מבקש להתמודד עם היסודות המיסטיים במשיחיות השבתאית מחד גיסא ולנתח את החוויות והחזיונות המיסטיים שחוו ראשיה מאידך גיסא.  

דילוג לתוכן