“נוטה שמים כיריעה”: מבנה הקוסמוס בתפיסתו של הרמב”ם

“נוטה שמים כיריעה”: מבנה הקוסמוס בתפיסתו של הרמב”ם

“נוטה שמים כיריעה” – מבנה הקוסמוס בתפיסתו של הרמב”ם.

דילוג לתוכן