האתוס של יהדות ספרד בארצות המזרח

האתוס של יהדות ספרד בארצות המזרח

נעסוק בהיווצרותה של פזורה יהודית־ספרדית בארצות האיסלאם. נדון במשברי הגירושים וההתמודדות עמם בזיקה לעבר האיברי ובמורשת מול מציאות ים־תיכונית; במאחד והמפריד בינם לבין עצמם ובינם ליהודים אחרים; בדעתם על עצמם, על המשפחה ועל השבט; באופי החברתי והתרבותי של הפזורה; בהתפרצות כוחות היצירה והחדשנות לצד השמרנות; בזיקה לכלל ישראל ובאתגרים מול העולם הנוצרי והמוסלמי.

דילוג לתוכן