השיבה לספרד ומחיקת אנדלוס

השיבה לספרד ומחיקת אנדלוס

שימו לב לשינוי בשעות ההרצאה: 20:45-19:00.

במהלך ההרצאה נבחן את גבולות הקטגוריה של הספרדיות כסמן של זהות ומורשת תרבותית בישראל. נתייחס למנגנוני המיון והקטלוג של הזהות הספרדית על רקע התמודדות עם השאלות מיהו יהודי־ספרדי? מהי המולדת שלו? מהי השפה והתרבות שלו? מהם גבולותיו המדומיינים? ומיהו יהודי ספרדי לפי החוק החדש?

דילוג לתוכן