מה בין ספרדים למזרחים?

מה בין ספרדים למזרחים?

המונחים 'ספרדים' ו'מזרחים' מסמנים שתי קטגוריות אתניות גדולות בחברה היהודית בת־זמננו. מה המשמעות של שתי הקטגוריות הללו? האם אלו קטגוריות ממשיות או מדומיינות? ההרצאה תיגע בקצרה במקורות האטימולוגיים של שני הסימונים הללו ותתמקד בעיקר בשימושים החברתיים, התרבותיים והפוליטיים שלהם במשך הזמן, בדגש על החברה בישראל ושאלת היחסים העדתיים בה.

דילוג לתוכן