הערבית-היהודית הקדומה בכתיב פונטי – חלק א

הערבית-היהודית הקדומה בכתיב פונטי – חלק א

הערבית-היהודית הקדומה בכתיב פונטי – חלק א

טקסטים מקראיים משלהי האלף הראשון
בלאו יהושע, הופקינס סימון

תקציר הספר

במאות הראשונות של התרבות הערבית-היהודית של ימי הביניים התקיימו זו ליד זו שתי שיטות כתיב של הערבית-היהודית. לצד הכתיב הידוע של רס"ג, רמב"ם, ריה"ל ואחרים, המבוסס על חיקוי הכתיב של הערבית הקלסית, הייתה גם שיטה אחרת, פונטית בעיקרה, שבה הערבית נכתבה לפי השמיעה,בלי השפעת הכתיב של הערבית הקלסית. בשיטה פונטית זו חוברו כמה מהטקסטים הקדומים ביותר בערבית-היהודית.
הספר שלפנינו מוקדש לטקסטים בכתיב הפונטי ולעולם התרבותי של ראשית הערבית-היהודית במחצית השנייה של האלף הראשון. הטקסטים המתפרסמים כאן הם מן הקדומים ביותר הידועים לנו בערבית-היהודית.
בחלקו הראשון של הספר מבוא כללי לעולם הנעלם של הערבית-היהודית בכתיב הפונטי – צמיחתה, התפתחותה, תכונותיה, משתמשיה, דעיכתה במאה העשירית והיבטים אחרים. בחלקו השני מובא מבחר טקסטים מגניזת קהיר, הכתובים בדרגות שונות של הכתיב הפונטי. בצד מהדורת המקור הערבי מופיע תרגומו לעברית.
בכרך שלפנינו מובאים טקסטים מקראיים: גלוסרים מקראיים, תרגומי מקרא, פירושים, דיונים ועוד.
 

שנת הוצאה: תשע"ז / 2017
מספר עמודים: 594
מק"ט: 2370
דילוג לתוכן