העשור הראשון – אבני הבנין למדינה

העשור הראשון – אבני הבנין למדינה

העשור הראשון – אבני הבנין למדינה

יסודות המשפט הישראלי, עיצוב אתרי הנצחה וימי זיכרון לאומיים, ממלכתיות, ומיזמים מרכזיים – מייבוש החולה ועד לחגיגות העשור למדינה.

בימי שני מדי שבוע
10:45 - 09:00
13 הרצאות
זום
מועד פתיחה: 01.05.2023, מועד הפתיחה: יום שני, י' באייר תשפ"ג.
מחיר
₪530.00

מידע על קורס

מפגשי הקורס

בקורס נבחן את אבני הבניין של המדינה, שבהן אנו עוסקים גם היום: יסודות המשפט הישראלי, עיצוב אתרי הנצחה וימי זיכרון לאומיים, ממלכתיות, חינוך לידיעת הארץ ועוד, ונכיר מיזמים מרכזיים – מייבוש החולה ועד לחגיגות העשור למדינה.
מרצים: ד"ר מיכל אורן, פרופ' דורון בר, ד"ר ראובן גפני, ד"ר אסף זלצר, פרופ' אביבה חלמיש, פרופ' רון חריס, פרופ' מעוז עזריהו, ד"ר נדב פרנקל, ד"ר רימה שיכמנטר, ד"ר עדי שרצר־דרוקמן

י' באייר תשפ"ג, 01-5-23
ממלכתיות – להבנתו של מושג מפתח
מרצה: ד"ר עדי שרצר – דרוקמן

י"ז באייר תשפ"ג, 08-5-23
עיצוב המשפט הישראלי בראשית ימי המדינה
מרצה: פרופ' רון חריס

כד' באייר תשפ"ג, 15-5-23
'כל יהודי זכאי לעלות ארצה': חוק השבות
מרצה: פרופ' אביבה חלמיש

ב' בסיון תשפ"ג, 22-5-23
מדינה צעירה בסידור התפילה: יצירת התפילות הלאומיות
מרצה: ד"ר ראובן גפני

ט' בסיון תשפ"ג, 29-5-23
מעמד הקיבוץ עם קום המדינה
מרצה: פרופ' אביבה חלמיש

ט"ז סיוון תשפ"ג, 05-6-23
הממלכתיות בשנות ה־50: בניין אומה ותודעה לאומית
מרצה: ד"ר עדי שרצר – דרוקמן

כ"ג סיוון תשפ"ג, 12-6-23
נופי הזיכרון של מלחמת העצמאות
מרצה: פרופ' מעוז עזריהו

ל' סיוון תשפ"ג, 19-6-23
זיכרון השואה והנצחתה בעשור הראשון
מרצה: פרופ' דורון בר

ז' תמוז תשפ"ג, 26-6-23
עיתונות הילדים בעשור הראשון למדינה
מרצה: ד"ר רימה שיכמנטר

י"ד תמוז תשפ"ג, 03-7-23
לנו המגל הוא חרב: מפעל היאחזויות הנח"ל
מרצה: ד"ר נדב פרנקל

כ"א תמוז תשפ"ג, 10-7-23
קום והתהלך בארץ: החינוך לידיעת הארץ
מרצה: ד"ר אסף זלצר

כ"ח תמוז תשפ"ג, 17-7-23
האגם הגווע ולידת "הירוקים"
מרצה: ד"ר מיכל אורן

ו' אב תשפ"ג, 24-7-23
שיר לחג עשור: חגיגות העשור לישראל
מרצה: ד"ר אסף זלצר

13 הרצאות מפגשי הרצאות | בימי שני מדי שבוע | 09:00-10:45מועד הפתיחה: מועד הפתיחה: יום שני, י' באייר תשפ"ג., 01.05.2023

מרצה / מדריך:

רכז/ת: דובלה נוטקביץ'


01-01.05.2023, י' באייר תשפ"ג
09:00 - 10:45
מחיר קורס בודד:
55
בראשית המאה ה־20 הופיע בכתבי דוד בן-גוריון, אז מנהיג זוטר של ציבור הפועלים בירושלים, מושג חדש – ממלכתיות. בפשטות, מושג זה, שהלך והתעצב בכתביו בשנים הבאות, מבקש את העדפתו של הטוב המשותף על פני האינטרס האישי, המפלגתי או הסקטוריאלי. עם בניית מוסדות היישוב הייתה הממלכתיות למושג מרכזי, ועם הקמת המדינה היתה לאתגר הניצב בפני מוסדות […]
08-08.05.2023, י"ז באייר תשפ"ג
09:00 - 10:45
מחיר קורס בודד:
55
נעסוק בעיצוב המשפט הישראלי בימי הקמת המדינה ובשנותיה הראשונות, בדגש לשני נושאים: הראשון הוא ההחלטה, למרות הנאמר במגילת העצמאות, לא לאמץ חוקה כתובה אלא לכתוב אותה בהדרגה באמצעות חוקי יסוד, החלטה שתוצאותיה מלוות אותנו עד המשבר החוקתי הנוכחי; השני הוא הסדרת היחסים בין הדת היהודית למדינת ישראל בשנותיה הראשונות. נדון במכתב 'הסטטוס קוו' של בן […]
15-15.05.2023, כד' באייר תשפ"ג
09:00 - 10:45
מחיר קורס בודד:
55
חוק השבות, שקבע: "כל יהודי זכאי לעלות ארצה", התקבל בכנסת ב-5 ביולי 1950 פה אחד. נעקוב אחר תהליך החקיקה, נבחן את שורשיו הרעיוניים של החוק ונתחקה אחר השינויים שחלו בו במרוצת השנים. מרצה: פרופ' אביבה חלמיש.
מחיר קורס בודד:
55
הקמת מדינת ישראל הורגשה כמעט מייד גם בעולם בית הכנסת והתפילה: תחילה בחיבורן הראשוני של תפילות ייחודיות בימי המלחמה עצמם; לאחר מכן בקיבוע נוסחיהן של התפילות הלאומיות לשלום המדינה והחיילים; ובמקביל, בהתלבטות על נוסח התפילה הראוי ביום העצמאות. לבטים אלו קיבלו את ביטויים בעיר ובכפר, בירושלים ומחוצה לה, וכמובן גם בסידורי התפילה החדשים שהודפסו בעשור הראשון […]
29-29.05.2023, ט' בסיון תשפ"ג
09:00 - 10:45
מחיר קורס בודד:
55
נעסוק במקומו ובמעמדו של הקיבוץ במעבר מיישוב למדינה ובשנותיה הראשונות של המדינה. הקיבוץ, שבשנת 1948 היה בשיאו, עבר בתוך זמן קצר מלב האתוס היישובי לשולי המציאות הישראלית. נעקוב אחר תהליך ירידת מעמדו של הקיבוץ ונעמוד על הסיבות לכך. מרצה: פרופ' אביבה חלמיש. ​​​
מחיר קורס בודד:
55
הקמת המדינה היוותה מהפכה של ממש שהפכה את מוסדות היישוב ממוסדות התנדבותיים ולא מחייבים למוסדות ריבוניים שיכולים (וצריכים) להטיל מרות על האזרחים. במהלך היחידה ננתח את היישום ההדרגתי של הממלכתיות בביטחון, במערכת החינוך ובשירות הציבורי לאורך שנות החמישים. כך, ניגע באירועי מפתח כמו פרשת אלטלנה והקמת מערכת החינוך הממלכתית, נדבר על הפער בין הרצוי והמצוי […]
12-12.06.2023, כ"ג סיוון תשפ"ג
09:00 - 10:45
מחיר קורס בודד:
55
נתמקד בעיצוב נופי הזיכרון של מלחמת העצמאות: בחלק הראשון נעסוק בתכנון בתי הקברות הצבאיים ובעיצובם כמקדשי מעט של זכר חללי מלחמת העצמאות; בחלק השני נעסוק במצבות הזיכרון שהטמיעו את זכר הנופלים בנוף הלאומי, ובהן המשוריינים בשער הגיא, מגדלי מים, הטנק של דגניה ואנדרטאות עירוניות. מרצה: פרופ' מעוז עזריהו.
19-19.06.2023, ל' סיוון תשפ"ג
09:00 - 10:45
מחיר קורס בודד:
55
ההרצאה תעסוק בהנצחה ובזיכרון הפיסיים של השואה בשנים הראשונות לקיומה של מדינת ישראל. בשנת 1953 התקבל בכנסת חוק יד ושם ונפתחה הדרך לבניית אתר הזיכרון בירושלים. קדמו לכך הקמתם של מרתף השואה בהר ציון ונטיעת יער הקדושים בפרוזדור ירושלים. ההרצאה תתמקד בתחרות שנוצרה בתקופה זו בין גופים שונים על הנצחת השואה, בלבטים ובקשיים שאפיינו את […]
26-26.06.2023, ז' תמוז תשפ"ג
09:00 - 10:45
מחיר קורס בודד:
55
במהלך שנות ה־40 וה־50 של המאה העשרים הייתה לעיתונות הילדים העברית נוכחות בולטת בעולמם של ילדים. ביצירתם של עיתוני הילדים של התקופה, שהיו חלק מהעולם המגזרי-מפלגתי שבו פעלו, הייתה מעורבת האליטה הספרותית, העיתונאית והפוליטית בת הזמן. העיתונים היו לבמה ספרותית מרכזית עבור ילדים, אך בו בזמן גם סוכן אידיאולוגי, שעיצב את תפיסת העולם הפוליטית של […]
03-03.07.2023, י"ד תמוז תשפ"ג
09:00 - 10:45
מחיר קורס בודד:
55
מתי התחילו הפעולות להנחלת ידיעת הארץ? מה היו אפיקי הפעילות של העוסקים בנושא ומה קרה לתחום לאחר הקמת המדינה? נחשוף את תהליך התגבשות האפיק העממי של הכרת הארץ וידיעתה: מסגרות הפעילות, התכנים שהוצגו במסגרת הפעולות השונות והשינויים שחלו בפעילות התחום בעשור הראשון למדינה. מרצה:  ד"ר אסף זלצר. ​​​​​
10-10.07.2023, כ"א תמוז תשפ"ג
09:00 - 10:45
מחיר קורס בודד:
55
היאחזויות הנח"ל היו מפעל יוצא דופן שקיים שילוב ייחודי בין עלייה, התיישבות וביטחון. ההיאחזויות נולדו כשיתוף פעולה לא צפוי בין גופים צבאיים ואזרחיים בישראל הצעירה, במסגרתו נשלחו דווקא חיילי הנח"ל ה'בודדים' – עולי העלייה ההמונית ונוער שוליים – ליישב את הגבולות. נסקור את תולדות המפעל מראשיתו ועד לשנת 1957, מנחלאים א' (היא נח"ל עוז) דרך […]
17-17.07.2023, כ"ח תמוז תשפ"ג
09:00 - 10:45
מחיר קורס בודד:
55
מוות ולידה מחדש שלובים יחדיו במיזם ייבוש החולה, שנחרט בתודעה בזכות צילומיו של פטר מירום שביכה את 'האגם הגווע'. היוזמה היתה חלק מאתוס הפרחת השממה, וגם 'מלחמות המים' עם סוריה נקשרו בה. אך ישנם היבטים מעניינים נוספים, בהם נדון: מימון הפרוייקט, ביצור מעמדה של קק"ל וראשיתם של גופים "ירוקים" (דוגמת החברה להגנת הטבע) שנולדו נוכח […]
24-24.07.2023, ו' אב תשפ"ג
09:00 - 10:45
מחיר קורס בודד:
55
במלאת עשור שנים למדינה התכנסו אזרחי ישראל בניצוחה של 'ועדת העשור העולמית' לציין עשור לייסודה של מדינת ישראל. החגיגות נפרסו לכאורה על פני שנה שלמה וכללו מגוון רחב של אירועים באזורים שונים בארץ. נעסוק בתהליכי ההתארגנות לחגיגות ובעיקר בבחינת האירועים עצמם ומשמעותם – לאור אירועי העשור הראשון, השינויים שעברה החברה הישראלית בתקופה זו ועוד. מרצה: […]
דילוג לתוכן