התל של תל־אביב

התל של תל־אביב

התל של תל־אביב

אירוע לרגל יציאתו לאור של הספר:
“התל של תל־אביב: סיפורו של תל קסילה על גדות הירקון” מאת עמיחי מזר, במסגרת הסדרה “צפונות עבר – ספריית דוד וימימה יסלזון” בהוצאת יד יצחק בן־צבי

יו”ר: פרופ’ עודד עיר־שי, ראש המכון לחקר ארץ־ישראל ויישובה, יד יצחק בן־צבי והאוניברסיטה העברית

ברכות:
ד”ר יניב מזומן, מנכ”ל יד יצחק בן־צבי
עמי כץ, מנכ”ל מוזיאון ארץ־ישראל, תל־אביב

על גדות הירקון: חברה, כלכלה ופולחן בתל קסילה במאות י”ב -י’ לפסה”נ | פרופ’ עמיחי מזר, האוניברסיטה העברית

דברי תגובה | פרופ’ אהרון מאיר, אוניברסיטת בר־אילן

דילוג לתוכן