אעלה בתמר: התימנים וכפר השילוח

אעלה בתמר: התימנים וכפר השילוח

קליטתם של יהודי תימן בירושלים וההתיישבות בכפר השילוח

דילוג לתוכן