בין ציונות, ארץ ישראל וארץ הקודש הנוצרית

בין ציונות, ארץ ישראל וארץ הקודש הנוצרית

רוב מעצבי הציונות הארץ-ישראלית הביאו עמם מאירופה תפיסה שלפיה הציונות היא תגובה לדימויים נוצריים ולמדיניותיהן של הארצות מהן באו – שהיו נוצריות, כמובן. גם התביעות הציוניות על מרחבי הקודש והחול של ארץ ישראל נטבעו לא אחת בחותם של תחרות או דיאלוג עם תביעותיהם ותפיסותיהם של גופים נוצריים.
לכך יש להוסיף את עיצובה מחדש של דמותו של ישו בקרב זרמים שונים בחברה היהודית באירופה ואת ניכוסו מחדש של “ישו היהודי”. בציונות ובספרות העברית היו שעסקו בדמותו של ישו כחלק מעיצוב דמותם של הארץ ושל היהודי החדש, וכן בהמשגה ובהבניה של יחסים מחודשים בין העולם היהודי והנוצרי.
נבחן את האופנים שבהם דימויים נוצריים ונוכחות נוצרית בארץ ישראל השפיעו על עיצוב החברה היישובית ותרבותה בארץ ישראל.

דילוג לתוכן