סוגיות מפתח ביחסי יהודים ונוצרים בזמננו

סוגיות מפתח ביחסי יהודים ונוצרים בזמננו

בהרצאה זו נתוודע לנושאים הרגישים ביותר שמלווים את היחסים בין יהודים לנוצרים כיום, בהקשרים שונים. ניגע בסוגיות כמו המיסיון הנוצרי ליהודים והמשמעות התיאולוגית של ארץ ומדינת ישראל בעיני קהילות נוצריות שונות, כמו גם במגוון התגובות היהודיות למהלך הפיוס הנוצרי, שנעות מהתקרבות ופיוס לחשדנות ועוינות.

דילוג לתוכן