‘כל יהודי זכאי לעלות ארצה’: חוק השבות

‘כל יהודי זכאי לעלות ארצה’: חוק השבות

חוק השבות, שקבע: “כל יהודי זכאי לעלות ארצה”, התקבל בכנסת ב-5 ביולי 1950 פה אחד. נעקוב אחר תהליך החקיקה, נבחן את שורשיו הרעיוניים של החוק ונתחקה אחר השינויים שחלו בו במרוצת השנים. מרצה: פרופ’ אביבה חלמיש.

דילוג לתוכן