ישראל למען יהודי ברית המועצות

ישראל למען יהודי ברית המועצות

נעסוק במכלול יחסה של ברה״מ/רוסיה לנושא היהודי ולישראל; בהקמה ובהפעלת הארגון נתיב כמענה לאתגר הסובייטי; פעילות נתיב כזרוע של מדינת ישראל למען יהדות ברה״מ ולקידום העלייה הן בברה״מ והן בזירה הבינלאומית; ארגון העלייה הגדולה עם פירוקה של ברה״מ; יחסי רוסיה – ישראל מאז ועד עתה.

דילוג לתוכן