כאפיה בכנסת – הייצוג הערבי בראשית המדינה

כאפיה בכנסת – הייצוג הערבי בראשית המדינה

הקמתה של מדינת ישראל השפיעה על כל תחומי חייהם של הערבים שנותרו לחיות בגבולות המדינה, ובכלל זה על המישור הפוליטי. בעשורים הראשונים למדינה נימנו רוב חברי הכנסת הערבים על מפלגות ערביות בעלות אוריינטציה ציונית – רשימות לוויין. נעסוק במאפיינים השונים של מפלגות אלה ושל חברי הכנסת מטעמן, בפעילותם בכנסת ובסיבות להיעלמותן של המפלגות מהמפה הפוליטית הישראלית.

מרצה: ד”ר אורנה כהן

דילוג לתוכן