עדתיות בכנסת הראשונה? כמתכונת!

עדתיות בכנסת הראשונה? כמתכונת!

הדיון סביב נושא העדתיות כבסיס להתארגנות פוליטית עולה לדיון ציבורי עוד לפני קום המדינה ומגיע לפיצוץ בבחירות לאסיפת הנבחרים הרביעית ב1944. האם מוצא עדתי הוא בסיס לגיטימי לפעילות פוליטית? ויותר מכך, האם עדתיות ושימורה פוגעת באחדות העם של המדינה שזה עתה הוקמה? האופן בו הוגדרה עדתיות בכנסת הראשונה נקבעה כמתכונת תוצאות הבחירות לאסיפת הנבחרים ב1944.

מרצה: ד”ר דקלה ריבלין כץ

דילוג לתוכן