אחאב מלך ישראל – הרע מכולם?

אחאב מלך ישראל – הרע מכולם?

על דמותו המאתגרת והייחודית של אחאב – 'הרע מלפני ה' מכל אשר לפניו'.

דילוג לתוכן