סיפורי חיים של לוחמים במלחמת יום כיפור

סיפורי חיים של לוחמים במלחמת יום כיפור

סיפורי חיים של לוחמים במלחמת יום כיפור שחזרו בתשובה – ממצאים ראשוניים ממחקר חדש
ערב עיון במסגרת המיזם: “מלחמת יום כיפור והשפעותיה על החברה הישראלית”
יו”ר: פרופ’ עמיה ליבליך, האוניברסיטה העברית והקרייה האקדמית אונו

פרופ’ עמיה ליבליך
היווצרות המחקר, קבוצת המחקר ושיטת המחקר, תופעת ההדהוד: התייחסות לאמונה בסיפורי המלחמה, והתייחסות למלחמה בסיפורי החזרה בתשובה
חגית כהן-אליהו, האוניברסיטה העברית והקרייה האקדמית אונו.
התבוננות במקרה יחיד: סיפורו של יהודה. (שם בדוי)
תהילה גאדו, האוניברסיטה העברית והקרייה האקדמית אונו
מנגנונים סוציולוגיים בסיפורי המלחמה ובסיפורי חזרה בתשובה
ד”ר יאיר הלוי, האוניברסיטה העברית
תגובה ודיון בעיקרי הממצאים

דילוג לתוכן