ספר הודו ב

מצמון נגיד ארץ תימן וסחר-הודו - תעודות מגניזת קהיר
גויטיין שלמה דב, עקיבא פרידמן מרדכי
קרן הרב דוד משה ועמליה רוזן

תקציר הספר

על אם-הדרך שהוליכה אל האוצרות הטמונים בסחר-הודו ישבה ארץ תימן. המפתחות לניהול המסחר הבינלאומי הזה הוחזקו בידי גדולי תימן, והיהודים שבהם התברכו בעושר רב. בשנות השלושים והארבעים של המאה השתים-עשרה 'נגיד ארץ תימן' היושב בעדן היה יהודי גאה בשם מַ̇צְמוּן. הוא כרת בריתות עם מנהיגי ערב המקומיים, למסחר ולהספקת ציוד צבאי, ועם השליטים החולשים על דרכי הגישה לתימן וממנה. באמצעות תעודות הגניזה העוסקות בו ובבני משפחתו נפתח פתח להבנת התנהלות סחר-הודו ולהתוודעות עם יהדות תימן בתקופת זוהרה. בתעודות גם ידיעות על אירועים היסטוריים כגון גזֵרה שנגזרה על יהודי תימן להתאסלם ועל עזרתו של הרמב"ם בשעת המשבר. נמצא מידע עשיר על התרבות החומרית ועל השפה הערבית-היהודית שבתימן ומחוצה לה. המבוא כולל פרק על הספנות באוקיינוס ההודי שגם בה ניכרה השתתפות היהודים.
פרופ' ש"ד גויטיין ז"ל היה החוקר הראשון שהכיר בחשיבותן של תעודות אלו, ובעקבותיהן התמסר לחקר הגניזה. בשל עיסוקו בתחומים אחרים בחקר הגניזה נותר 'ספר הודו' בלתי גמור ולאחר מותו קיבל עליו תלמידו פרופ' מ"ע פרידמן לערוך ולהשלים את הספר.

 

שנת הוצאה: תשע"א / 2010
מספר עמודים: 754
מק"ט: 2308
דילוג לתוכן