עידן המרטירים: רדיפות ותגובות

עידן המרטירים: רדיפות ותגובות

נעסוק בתופעת הרדיפות נגד הנוצרים מההיבט ההיסטורי, הפולחני והחברתי ובתגובת הנוצרים אליהן, ונבחן ניסיונות במחקר להסביר את נכונותם של הנוצרים להקריב את חייהם למען אמונתם. מרצה: איילת אורפז.

דילוג לתוכן