פעמים גיליון 1

פעמים גיליון 1

פעמים גיליון 1

תוכן

 • הפעילות הציונית באיראן מהצהרת באלפור עד חוזה סאן רמו
 • המחקר, הפרסומים וההוראה של מורשה יהדות המזרח במוסדות אקדמאים בישראל
 • הלשונות היהודיות - המשותף, המיוחד והבעייתי
 • האנתרופולוגים וחקר התרבויות של עדות המזרח
 • אמאנציפציה וארגון-קהילתי בצפון-אפריקה בראשית התקופה הקולוניאלית
 • הקשרים המסורתיים בין יהדות המזרח לישוב היהודי בארץ-ישראל
 • מורשת יהדות המזרח ומחקרה - מגמות ובעיות
 • מבוא
 • למבנה ההנגה של הקהילה היהודית בצנעא
 • "מורשת יהדות המזרח" העניין, בעיותיו ואפשרויותיו
 • משה גדעון אבודינטי ויצירתו הספרותית
 • ספרים ביקורת: מלון חלוצי בתחומו
 • פעמים בראשית הדרך
דילוג לתוכן