פעמים גיליון 100

פעמים גיליון 100

פעמים גיליון 100

תוכן

 • "באב מוסי Porta Mosis" וראשית חקר הערבית-היהודית
 • יוסף הלוי וחקר יהודי תימן
 • כשהמילה הכתובה מדברת
 • יסוד אחד להן – גילוי המזרח ואחדותן של מסורות המוסיקה היהודיות במשנת אברהם צבי אי
 • יעקב פיטלוביץ
 • עיצוב זכרו של יוסף הלוי
 • על אהרן ילינק והקבלה
 • סופרו של משיח – אהרן זאב אשכולי
 • משה גסטר – פורץ דרך בפולקלור ובמדעי היהדות
 • פעלים - אתר האינטרנט "הזמנה לפיוט"
 • צרור איגרות בקולמוסו של הרב יחיא אלקאפח
דילוג לתוכן