פעמים גיליון 100

פעמים גיליון 100

פעמים גיליון 100

תוכן

  • "באב מוסי Porta Mosis" וראשית חקר הערבית-היהודית
  • על אהרן ילינק והקבלה
  • יוסף הלוי וחקר יהודי תימן
  • עיצוב זכרו של יוסף הלוי
  • יעקב פיטלוביץ
  • משה גסטר – פורץ דרך בפולקלור ובמדעי היהדות
  • יסוד אחד להן – גילוי המזרח ואחדותן של מסורות המוסיקה היהודיות במשנת אברהם צבי אי
  • סופרו של משיח – אהרן זאב אשכולי
  • כשהמילה הכתובה מדברת
דילוג לתוכן