פעמים גיליון 103

פעמים גיליון 103

פעמים גיליון 103

תוכן

  • מה אמר לך המוות כאשר בא? - קינות נשים מתימן בהקשרן התרבותי
  • בעקבות הצלחת המאגית מבית הקברות בירוחם - קערות לחש בעולם העתיק ובאסלאם
  • הקראים בחצי האי קרים ומלחמת קרים
  • כיוון חדש במחקר השבתאות -על ספרו של יעקב ברנאי
  • חיבור אנתרופולוגי-היסטורי על מושב עולי תימן - על ספרה של רחל שרעבי
  • ספרים - סיקורות
דילוג לתוכן