פעמים גיליון 104

פעמים גיליון 104

פעמים גיליון 104

תוכן

  • גירוש רוחות בצפת - התיאור הראשון בדפוס
  • הכרת פנים בקבלה
  • הן האדם היה ככינור הזה - הגוף ככלי נגינה בדרשותיו של רבי יהודה מוסקטו
  • לחנים בתפילה בבית הכנסת הספרדי אבוהב בצפת - תחנות מוסיקליות, ביטוי חברתי ומפגש ת
  • לתיעודה של השירה העממיתשל יהודי בוכארה - ממצאים ראשוניים
  • דינה כמשל - סיפור בשר ודם או דרשת מוסר?
  • מיפת לשם ושוב ליפת תרגום אנגלי של "מאור עיניים" מאת עזריה מן האדומים
  • מילון לדינו חדש
  • ספרים - סיקורות
דילוג לתוכן