פעמים גיליון 104

פעמים גיליון 104

פעמים גיליון 104

תוכן

 • הן האדם היה ככינור הזה - הגוף ככלי נגינה בדרשותיו של רבי יהודה מוסקטו
 • הכרת פנים בקבלה
 • דינה כמשל - סיפור בשר ודם או דרשת מוסר?
 • גירוש רוחות בצפת - התיאור הראשון בדפוס
 • מילון לדינו חדש
 • לתיעודה של השירה העממיתשל יהודי בוכארה - ממצאים ראשוניים
 • לחנים בתפילה בבית הכנסת הספרדי אבוהב בצפת - תחנות מוסיקליות, ביטוי חברתי ומפגש ת
 • ספרים - סיקורות
 • מיפת לשם ושוב ליפת תרגום אנגלי של "מאור עיניים" מאת עזריה מן האדומים
 • על תיק לספר תורה וקישוטיו ועל טקס בר-מצוה(?) בבית כנסת קראי במצרים במאה הי"ב
 • רבי רפאל אהרן מונסוניגו - האיש ושירתו
 • תאוסופיה וכתיבת קבלית - בין שערי צדק לשערי אורה
 • שנתיים להסתלקותו של פרופ' נחמיה לבציון ז"ל
דילוג לתוכן