פעמים גיליון 106-105

פעמים גיליון 106-105

פעמים גיליון 106-105

תוכן

 • גיוס יהודים באסתנבול לצבא העות'מאני בשנים 1909-1910 בראי העיתון "איל טיימפו"
 • בישולים שבתאיים - אוכל, זכרון וזהות נשית בתרבות השבתאית בתורכיה המודרנית
 • יהודה איש קריות על המוקד - לאומנות, על-לאומיות ואנטישמיות ביוון שדל המאה הי"ט
 • יהודים עות'מאנים! חושו להציל את מולדתנו! - יהודים עות'מאנים במלחמות הבלקן (1912-
 • מיגדר נשי והגבלתו בתקנות בענייני מוסרשל יהודי האימפריה העות'מנית
 • ליטרת הבשר - סחר הבשר והמאבקים החברתיים באסתנבול היהודית, 1700-1918
 • מבנה השיח בספרי "מעם לועז" לרבי יעקב כולי
 • נוכחות חזקה - על ספרה של דינה קטן בן-ציון
 • קהילה יהודית על גבול האימפריה העות'מאנית
 • קערות ההשבעה הבבליות - עבר, הווה ועתיד
 • פרסומות בעיתונות הלדינו העות'מאנית
 • פרסומים במדעי היהדות מקטלוניה
דילוג לתוכן