פעמים גיליון 107

פעמים גיליון 107

פעמים גיליון 107

תוכן

  • כרמן בסלוניקי - מיגז־ר, משפחה ומאבק בקרב פועלות טבק יהודיות
  • סלוניקי היהודית בעיני נוסע יהוז־י־גרמני בראשית המאה העשרים
  • התוכנית החברתית של הרפובליקה התורכית ליצירת אזרח למולדת
  • גילויי אנטישמיות בעיתונות בתורכיה כיום
  • מפקדי מונטיפיורי וחקר היהודים באגן הים התיכון
  • יעקב מי חסן ז״ל
  • אברהם בךיעקב )"ל
  • הבהרה
דילוג לתוכן