פעמים גיליון 109

פעמים גיליון 109

פעמים גיליון 109

תוכן

  • ביקורת מהותנית של מיסטר גרין, בן -גוריון, על יהודי סלוניקי
  • בין אשכנז לצפון אפריקה: הלכה, מטא־הלכה,מטא- הלכה וחינוך בכתביו של הרב אברהם חזן
  • חינוך יהודים בסוריה: מאמצע המאה התשע עשרה ועד ראשית המאה העשרים ואחת
  • עיונים וביקרות-בגדאד שבלב בראי הזמן: על ספרו של ששון סומך
  • נפלאים מעשיך לרב יוסף חיים מבגדאד: הקובץ והקשריו הספרותיים וההיסטוריים
  • קאנון אלנסא(חוק הנשים): חיבורו היחיד של הרב יוסף חיים לנשים בערבית יהודית
  • תנועות נוער חלוציות בטריפולי 1943-1948)
דילוג לתוכן