פעמים גיליון 115-114

פעמים גיליון 115-114

פעמים גיליון 115-114

תוכן

  • בפתח החוברת
  • הקהילה היהודית בצפאקץ במלחמת העולם השנייה
  • יהודים מקומיים ופליטים יהודים במרוקו הצרפתית ובתונסיה במלחמת העולם השנייה
  • : אנטישמיות בצבא הצרפתי 1944–1943ִגיר, ̄ פרשת ִתיֶנ
  • יהודי נאבּל בזמן הכיבוש הגרמני: הימים האחרונים
דילוג לתוכן